جزئیات مقالات      مقالات » انواع اسیدهای خوراکی و کاربرد آنها

انواع اسیدهای خوراکی و کاربرد آنها
انواع اسیدهای خوراکی و کاربرد آنها

باید توجه شود که تعداد بیشتری از اسیدها وجود دارند که اساساً به خاطر وجود خصوصیات دیگری در آنها که عمدتاً ویژگیهای طعمی و خواص بافری می باشند مورد استفاده قرار میگیرند.

 به طور کلی این دسته از اسیدها هم، با پایین آوردن پی اچ می توانند کم و بیش نقش ضد میکروبی را از خود نشان دهند

به خصوص هنگامی که با اسیدهای گروه اول نظیر اسید بنزوئیک مورد استفاده قرار گیرند،

  با کاهش پی اچ محیط را برای فعالیت ضد میکروبی آنها مساعد می کنند. 

کاهش پی اچ توسط این اسیدها همچنین باعث می شود در فرایندهای حرارتی که به منظور نابودی میکروارگانیسمها و حفظ و نگهداری مواد غذایی به کار گرفته می شوند بتوان عملیات را در حرارتی کمتر و زمانی کوتاه تر انجام داد.

این موضوع از نظر جلوگیری از صدمات بافتی و حفظ ارزش تغذیه ای و خصوصیات حسی در مورد بسیاری از مواد غذایی حائز اهمیت است. در مورد اسید استیک با توجه به ویژگیهایی که برای آن ذکر گردیده باید گفت که این اسید در واقع متعلق به هر دو گروه از اسیدهای مورد بحث می باشد

در میان اسیدها، اسید سیتریک دارای بیشترین مصرف در صنایع غذایی است و حدود 6۰ درصد اسیدهای مصرفی در غذاها را تشکیل می دهد. مصارف مشخص آن در آب نباتها، نوشابه های گازدار، عصاره میوه ها، بستنی، مرباها و ژله ها می باشد.

 چنانچه از این اسید در تهیه محیطهای کشت برای تولید کره و مارگارین استفاده شود، به میزان زیادی ایجاد ترکیبات عطرزا را در این فراوردهها افزایش می دهد.

در تولید مرباها و ژله ها نیز علاوه بر ارائه طعمی خاص، از طریق کنترل پی اج باعث تشکیل ژلی با بافت مطلوب میگردد.

از اسید سیتریک همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد برای جلوگیری از قهوه ای شدن میوهها و سبزیها استفاده می شود و به عنوان یک سینرژیست نقش تقویت کنندگی آنتی اکسیدانها را نیز انجام می دهد.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما