جزئیات مقالات      مقالات » مونو گلیسرید و دی گلیسرید

مونو گلیسرید و دی گلیسریدمونو گلیسرید و دی گلیسریدامولسیون کند ه های غیریونی هستند که در حد وسیعی در مواد غذایی از گذشته ای نسبتاً طولانی مورد استفاده قرار میگیرند. برای تهیه آنها روغن را همراه با گلیسرول و کاتالیستی مثل مونوکسید سدیم برای مدتی در خلاً تحت حرارت بالا (حدود ۲۵۰) قرار میدهند.


ماده حاصله از این فرایند مخلوطی از تری، دی و مونو گلیسرید است که میزان ماده اخیر در آن ۴۰- ۳۵ درصد بوده و موسوم به مونوگلیسرید تکنیکی می باشد. برای مصارف خاصی، مخلوط حاصله از واکنش فوق را تحت فرایند تقطیر ملکولی قرار میدهند کهمونو گلیسریدی با خلوص بیش از ۹۰ درصد تولید میگردد.
 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما