جزئیات مقالات      مقالات » مونلین

مونلین
مونلین  قسمت گوشتی میوه دیسکورئوفیلوم کومینسی دارای یک پروتئین شیرین مزه موسوم به مونلین می باشد.


این پروتئین دارای دو رشته پپتیدی A و B است که پیوند میان آنها به صورت کوالان نیست. چنانچه این دو رشته از یکدیگر جدا گردند طعم شیرین از میان میرود


اما وقتی مجدداً این رشته ها با هم یکی شوند طعم شیرین به آرامی به این پروتئین باز می گردد


ولی به اندازه شیرینی اولیه آن نخواهد بود. این حالت مؤید آن است که ملکول نمی تواند بار دیگر ساختمان فضایی اولیه خود را به دست آورد. شیرینی این ماده حدود ۳۰۰۰ برابر ساکارز است.


تاماتین این نیز نظیر مونلین از میوه یک گیاه آفریقایی به دست میآید که این هم یک پروتئین


است و حدود ۲۰۰۰ مرتبه از ساکارز شیرینتر می باشد.


در سال گذشته یک شرکت انگلیسی این ماده را تحت نام تالین به منزله یک شیرین کننده طبیعی به بازار عرضه کرد.


میراکولین این ماده یک گلیکوپروتئین است که از میوه یک گیاه خاص مناطق حاره به دست می آید. میراکولین به خودی خود فاقد مزه است اما می تواند طعم ترش یک ماده را چنانچه قبلاً مصرف شده باشد در دهان به طعم شیرین تبدیل نماید و در واقع یک تغییر دهنده طعم به حساب آید.


  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما