جزئیات مقالات      مقالات » مزه ترش

مزه ترش


با وجودی که عموماً تصور میشود که مزه ترش ناشی از تظاهرات یا خصوصیات یون هیدروژن است ولی هیچگونه رابطه ساده ای میان میزان اسید و مزه ترش در یک ماده به دست نیامده است. اسیدها دارای مزه های مختلفی هستند و مزه ترش آنها چنان که در دهان احساس می شود بستگی به نوع اسید ، PH ، اسیدیته قابل تیتر، آثار بافری و وجود سایر ترکیباتبالاخص قندها دارد. اسیدهای آلی نسبت به اسیدهای معدنی در یک پی اچ ثابت دارای مزه بیشتری هستند. علت این امر ممکن است ناشی از عمل بافری باشد.اسیدهایی که به طور نسبی خنثی شده اند در مقام مقایسه با اسیدهایی که خنثی نشده اند ولی دارای مقدار برابر اسید یونیزه نشده هستند دارای مزه ترش بیشتری میباشند. 
 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما