جزئیات مقالات      مقالات » گلوکز ( دکستروز ) - شربت گلوکز ( Glucose Syrup)

گلوکز ( دکستروز ) - شربت گلوکز ( Glucose Syrup)


گلوکز ( دکستروز ) C6H12O6

ماده قندی که به صورت صنعتی از اثر حرارت و اسید یا آنزیم بر نشاسته و هیدرولیز کامل آن به دست می آید دو نوع دکستروز صنعتی موجود است.

دکستروز آبدار حاوی ۹ درصد آب کریستالیزه است و بیشترین کاربرد را دارد. دکستروز بی آب حاوی حدود 5/0 درصد آب کریستالیزه میباشد.

گلوکز خشک حاوی ۶۰ تا ۸۰ درصد گلوکز، ۱۰ درصد، دکسترین و کمی مالتوز است. گلوکز قند احیاء کننده است و در درجه حرارت بالا در محصولات نانوایی قهوه ای می شود.

در شیرینی سازی بستنی سازی و نانوایی مصرف می گردد.


شربت گلوکز ( Glucose Syrup)

به نام قند یا گلوکز مایع نیز معروف است. شیرین کننده ای است که به حالت مایع ویسکوز وجود دارد.

دارای قند مالتوز، دکسترین، دکستروز و سایر پلی ساکاریدها است. از هیدرولیز ناقص نشاسته به دست میآید. این محصولات براساس درجه تبدیل شدن به دکستروز برحسب دکستروز اکیوالان (DE) گروه بندی می شوند.

درجه دکستروز اکیوالان نشان دهنده میزان شیرینی شربت گلوکز در مقایسه با شربت ساکاروز است. عموماً هر چه میزان تبدیل بیشتر باشد، شیرینی این شربتها افزایش می یابد.

در تهیه آب نبات هایی که در دهان براحتی آب می شوند کاربرد دارد.

همچنین در آب نبات سازی برای کنترل کریستالیزاسیون و در شیرینی ها برای بهبود قابلیت انعطاف مصرف میشود.

گلوکز مایع عموماً حاوی ۳۵ درصد گلوکز و ۰/۵ درصد خاکستر می باشد. در فراوردههای پخت اگر به جای شکر معمولی از قند مایع استفاده شود مقدار آب و مواد جامد آن باید محاسبه شود.

در صورت استفاده از قند با درجه کارامیلیزاسیون پایین تر از ساکاروز، اضافه کردن مقداری نمک اسیدی برای جلوگیری از تغییر رنگ نامطلوب لازم می باشد. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما