جزئیات مقالات      مقالات » برخی از آثار زیان بخش ناخالصی های آب

برخی از آثار زیان بخش ناخالصی های آب


برخی از آثار زیان بخش ناخالصی های آب :

تولید رسوب در دستگاه های حرارتی و دیگ بخار

رسوب گرفتگی میتواند باعث کاهش انتقال حرارت، عمر مفید اجزاء و گاهی تعطیلی واحد گردد که در نهایت باعث کاهش محصول می شود.


رسوب های توپر و محکم در بویلرها ضریب هدایت حرارتی در حدودW/mk ۳/۵ دارند در حالیکه رسوبهای متخلخل می توانند ضریب هدایت حرارتی را تا حدود ۰/۱W/mkکاهشی دهند


و این بدان معنی است که برای ثابت نگهداشتن دمای آبیک بویلر می بایست حرارت بیشتری به آن داد و هرچه رسوب گرفتگی افزایش یابد، مقدار بیشتری حرارت لازم خواهد داشت که در نهایت به شکستگی لوله منجر خواهد شد.
تولید بخار با کیفیت پایین

مواد در آب، تحت برخی شرایط می توانند با بخار آب خارج شده و در مکانهای نامناسب تهنشین شوند.


این امر در مورد سیلیسی از اهمیت خاصی برخوردار است. سیلیس همراه بخار خارج شده و در اثر سرد شدن روی پرههای توربین رسوب نموده و باعث کاهش راندمان می شود.
خوردگی بویلرها و دیگر سیستم های حرارتی و لوله ها

برخی ناخالصی ها مانند سولفاتها و اسیدها ممکن است باعث خوردگی بویلرها، یستم های حرارتی مانند مبدل ها ونیز لوله ها گردند.
باقی گذاردن لکه روی محصولات

برخی ناخالصی ها چون مواد شیمیایی ممکن است روی محصولات غذایی، نساجی و صابون لکه هایی را بر جای بگذارند. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما