جزئیات مقالات      مقالات » حذف سیلیکا

حذف سیلیکا


عوامل موثر در حذف سیلیکا در حوضچه ته نشینی :


الف) اثر PH


ب) اثر زمان توقف در حوضچه ته نشینی و دما


ج) اثر تماس با لجن


د) ثر تر کیبات مختلف منیزیم


  فرایند الکترودیالیز و روش تبخیری :


الکترودیالیز که با علامت مخفف ED نشان داده میشود، یک فرایند جداسازی غشایی است که در آن از اختلاف پتانسیل الکتریکی به عنوان نیروی محرکه جهت انتقال یونها استفاده میگردد.


این روش از اوایل سال ۱۹۷۰ برای کاربرد در تصفیه آب و فاضلابهای صنعتی توسعه یافت. عمل دیالیز یکی از اعمال مهم زیستی در جانوران است.


به طور معمول در هر دستگاه تجاری حدود ۵۰۰-۳۰۰ غشای کاتیونی و به تعداد مساوی غشای آنیونی وجود دارد.


این سیستم دارای الکترودهای مثبت (آند) و منفی (کاتد) می باشد و ایجاد میدان الکتریکی موجب حرکت یونهای محلول به سوی الکترودها می گردد و محلول از بین غشاها عبور می کند.


فضای بین دو غشای غیر همنام، سل نامیده می شود.


  اجزای تشکیل دهنده یک سیستم الکترودیالیز :


الف) غشاها


ب) الکترودها


ج) توری های پلیمری


د) پمپ


ه) سل


و) دستگاه مدول تبخیر و میعان آب نیز یکی از روشهای تصفیه آب است. دمای تبخیر املاح موجود در


آب بالاست، لذا با حرارت دادن محلول می توان جزء آب را بخار و از نمکهای


محلول در آب جدا نمود.


این شیوه تصفیه آب روش تقطیری نامیده می شود. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما