جزئیات مقالات      مقالات » عوامل موثر در فرایند شفاف کردن

عوامل موثر در فرایند شفاف کردن


عوامل موثر در فرایند شفاف کردن :


مهمترین عامل موثر در فرایند زلال سازی ، PH محیط است.


بهترین PH نه تنها به نوع ماده منعقد کننده بلکه به خواص مواد موجود در آب نیز بستگی دارد.


PH محیط باید به اندازه ای باشد که رسوب ایجاد شده کمترین حلالیت را نیز دارا باشد .


آبهای خام هیچگاه خالص نیستند و املاح و مواد معلقی در آنها وجود دارد که روی انعقاد و لخته سازی و به طور کلی فرایند زلال سازی تأثیر میگذارد.


هرچه کل مواد جامد محلول در آب بیشتر باشد زمان انعقاد کمتر خواهد بود.


عامل موثر دیگر در فرایند زلال سازی دمای محیط است.


در دمای کم تمایل لخته به ته نشینی کاهش می یابد. در چنین شرایطی می توان دمای آب را بالاتر بردیا از مواد کمکی برای منعقد کننده استفاده نمود.


زمان و نحوه افزایش مواد شیمیایی در عملکرد فرایند زلال سازی موثر است.


 


آزمایش جار


دستگاه تست جار شامل چند همزن است که با یک موتور می چرخند و همگی دارای یک سرعت هستند ولی این سرعت میتواندبرای آزمایشهای مختلف بر اساس نظر آزمایشگاه تغییر کند.


این همزن ها درون بشرهایی قرار دارند که حجم یکسانی از آب در آنها وجود دارد و شرایط برای تمام بشرها یکسان است.


مواردی را که می توان توسط این روش مورد ارزیابی قرار داد عبارتند از:


الف) سرعت اختلاط


ب) مدت هم زدن


ج) نوع و مقدار ماده منعقد کننده


PH (د


ه) اندازه لخته


و) دما


ز) خصوصیات ته نشینی


ح) زمان تشکیل لخته


ط) زلالیت آب تصفیه شده


 


صاف کردن


فیلتراسیون روشی است که در آن با استفاده از لایه های متخلخل، میزان ذرات معلق موجود در مایع کاهش داده میشود.


این ذرات عبارتند از: گل و لای، پلانکتونها، رنگ و مواد آلی و دیگر مواد معلق، در گذشته اولین صافی که مورد استفاده قرار می گرفت، بسترهای شنی و ماسه ای بود که به آن صافی شنی گفته می شد.


سرعت عبور آب در این صافی ها، آهسته است، لذا به آنها صافی های کند اطلاق میشود.


در مقایسه با اینگونه صافی ها، صافی های دیگری به نام صافی های تند وجوددارد که سرعت حذف ذرات معلق در آنها بیشتر است.


 


انواع صافی ها


فیلترها معمولا به دو گروه مهم تقسیم می شوند.


الف) فیلترهای سطحی که عمل جدا شدن ذرات معلق از مایع فقط در عمق بسیار کم که همان سطح فیلتر است، انجام می شود، مانند کاغذ صافی یا فیلترهای کیسه ای.


این فیلترها دارای قطر و ضخامت کم بوده و مواد معلق در سطح آن گرفته می شوند و بیشتر نقش یک آشغالگیر را دارند.


این صافی ها معمولا در مواردی به کار می روند که نیازی به فرایندهای پیش تصفیه مانند انعقادسازی و لخته سازی نباشد.


به طور کلی در حالتی که غلظت مواد معلق در نمونه، یک درصد حجمی باشد از صافی های سطحی استفاده می شود.


در این گونه صافی ها مواد معلق درشت در عمق بسیار کمی از سطح صافی جمع آوری می شوند.


ب) فیلترهای عمقی که عمل جدا شدن ذرات معلق از مایع در اعماق بستر انجام می شود. مانند فیلترهای تقلی و فیلترهای فشاری.


 این فیلترها دارای عمق بین ۹۰-۶۰cm  هستند و از لایه هایی با دانه بندی مختلف از جنس ماسه و یا زغال آنتراسیت تهیه می شوند.


در این صافی ها با عبور مایع از درون بستر، مواد معلق و ذرات ریز در بین خلل و فرج بستر باقی می مانند و آب زلال خارج می گردد.


در اثر کارکرد مداوم صافی، مواد معلق موجود در آب بین ذرات بستر تجمع می کند و در نتیجه شدت جریان آب عبوری کاهش یافته و افت فشار درون صافی افزایش می یابد.


در این حالت لازم است که صافی شستشو داده شود که این عمل با عبور آب در جهت معکوس انجام می شود.


برای شست و شو، آب با سرعت خطی زیاد ( m/hr۶۰-۱۵) از بستر صافی عبور داده می شود به گونه ای که فضای بین ذرات بستر به اندازه ۵۰% افزایش یابد در اینصورت آب میتواند به خوبی بین ذرات گردش کرده و گل و لای و مواد معلق باقیمانده از عمل صاف کردن را از بین شن و ماسه ها جدا نموده و به خارج از صافی انتقال دهد.


همانگونه که اشاره شد این فیلترها دارای دو نوع با کاربرد زیاد به نام فیلترهای ثقلی و فیلترهای فشاری میباشند.


الف) فیلترهای فشاری: بدنه این صافیها از فولاد ساخته میشود و بیشتر به شکل استوانه ای است.


این صافی ها به دو صورت افقی و عمودی وجود دارند.


عمق و اندازه بستر صافی به گونه ای طراحی میشود که در هنگام شست و شوی معکوس فضای کافی برای انبساط بیشتر وجود داشته باشد.


در صافی های عمودی قطر بین ۰/۳-۳m و ارتفاع مخزن صافی بین m ۳-۷ و ظرفیت۵۰۰-۱۳۵ لیتر بر ثانیه بر متر مربع تغییر می کند.


 


صافیهای عمودی بر صافی های افقی برتری دارند، زیرا در صافیهای عمودی در تمامی امتداد طولی بستر عمل فیزیکی تصفیه انجام می شود.


همچنین مقدار آب مورد نیاز برای شست و شوی صافیهای فشاری عمودی نسبت به صافی های افقی کمتر است.


بنابراین صافی های عمودی با صرفه تر هستند. افت فشار و سرعت آب عبوری از بستر به دانه بندی ذرات بستگی دارد.


هرچه دانه بندی درشت تر باشد، افت فشار کمترو سرعت بیشتر است. در صافیهای فشاری ضخامت


فیلترها دارای دو نوع با کاربرد زیاد به نام فیلترهای ثقلی و لایه های ماسه یا آنتراسیت نیز تحت تأثیر دانه بندی ذرات قرار دارد.


البته استفاده ازآنتراسیت برای تصفیه صنعتی مناسبتر است. چون در مرحله اول آب در ۹-۸PH مقداری از سیلیس را در خود حل می کند.


وجود ناخالصی سیلیس در آب برای دیگهای بخار و توربین مشکل آفرین است و در مرحله دوم به دلیل دانسیته کمتر آنتراسیت در مقایسه با ماسه، دبی و فشار کمتری برای شست و شوی صافی مورد نیاز است.


ب) فیلترهای ثقلی : اغلب مکعبی یا مکعب مستطیل هستند، هرچند که به صورت مدور هم وجود دارند.


این فیلترها در فشار محیط کار می کنند و معمولا در کارخانجاتی کهخواهد بود.


حجم زیادی از آب بایستی صاف شوند، مورد استفاده قرار می گیرند.


معمولا این فیلترها سیمانی بوده و عرض آنها ۱/۵-۱۰m، طول آنها از چندین تا چند صد متر و ارتفاع آنها ۳-۵m می باشد.


بستر این فیلترها شبیه به فیلترهای فشاری عمودی می باشد.


هرچند کهاین فیلترها به فضای زیاد نیازمند هستند ولی ساختن آنها ساده می باشد.


عوامل موثر بر کارکرد صافیها


عوامل مهمی که در کارکرد صافیها، بهره برداری و بازده آنها موثرند عبارتند از:


 
الف) دانه بندی و شکل ذرات تشکیل دهنده
ب) عمق بستر صافی و ضخامت لایه های تشکیل دهنده


ج)سرعت آب عبوری با توجه به افت فشار مجاز


د)روش شست و شوی صافی


ه) کیفیت آب ورودی به صافی و آب مورد نیاز


 


الف) دانه بندی و شکل ذرات تا اندازه و شکل دانه های بستر :


تأثیر عمده ای در کارآیی صافی دارد. به عنوان مثال، هر چه دانه های بستر تیزتر باشد و یا زاویه ها و گوشه ها بیشتر باشد، ذرات معلق را بهتر در ی گیرد، در حالیکه دانه های کروی و با انحنای مواد زیر دارند.


دانه بندی شن یا آنتراسیت برای تعیین می شود. اندازه موثر(E) اندازه ای است که ٪۱۰ از ذرات داخل بستر، اندازه ای  کوچکتر از آن و ۹۰٪ از ذرات داخل صافی اندازه ای بزرگتر از آن داشته باشند.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما