جزئیات مقالات      مقالات » عوامل موثر در انتخاب نوع صافی

عوامل موثر در انتخاب نوع صافی


عوامل موثر در انتخاب نوع صافی :


صافی های فشاری در صنعت کاربرد زیادی دارند ولی در مواردی که حجم آب تصفیه زیاد باشد و تصمیم بر پایین نگهداشتن هزینه های جاری و سرمایه گذاری باشد و آبی با کیفیت مطلوب تولید شود، از صافیهای ثقلی استفاده می شود.


از جمله مزیتهای صافی فشاری می توان به موارد زیر اشاره نمود:


الف)حجم کمتر در مقایسه با صافیهای ثقلی


ب) عدم نیاز به پمپاژ آب


ج) عملکرد صافی ها در افت فشارهای بالا


د) سهولت نصب و بهره بردارى


نرم کردن آب به وسیله ترسیب فرایندهای نرم سازی به منظور کاهش سختی آب به کار می روند.


با استفاده از مواد شیمیایی، سختی آب تحت واکنش های شیمیایی قرار گرفته و رسوب می نماید که منجر به کاهش سختی آب گردد.


سختی آب به دلیل وجود کربنات ها، بی کربنات ها، سولفات ها، کلریدها و نیترات های فلزات کلسیم، منیزیم، آهن و آلومینیوم است.


از آنجایی که سه فلز آهن، منگنز و آلومینیوم به مقدار کم در آب وجود دارند، قسمت عمده سختی آب مربوط به یونهای کلسیم و منیزیم است.


میزان سختی آبهای خام تا حد زیادی به شرایط زمینی که آب در آن جاری است بستگی دارد و به همین دلیل مقداریونها در آبهای سطحی و زیرزمینی متفاوت است.


سختی آب به صورت دائم یا سختی کربناتی بیان می شود. میزان حلالیت ترکیبات مختلف به صورت ثابت ضریب حلالیت بیان می شود.


  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما