جزئیات مقالات      مقالات » حذف سختی آب

حذف سختی آب


حذف سختی موقت آب (کربناتی)


استفاده از آب آهک یک روش عمومی برای کاهش سختی موقت آب است.


آب آهک (Ca(OH با بی کربنات کلسیم و بی کربنات منیزیم واکنش داده و منجر به تولید رسوب کربنات کلسیم و هیدروکسید منیزیم میشود.


با توجه به این واکنش ها، آب آهک لازم برای کاهش سختی منیزیمی دو برابر مقدار با اهک لازم برای کاهش سختی کلسیم است.


در مرحله اول هیدروکسید کلسیم با بی کربنات منیزیم، تولید کربنات منیزیم می کند و در مرحله بعد منیزیم کربنات با هیدروکسید کلسیم تولید رسوب هیدروکسید منیزیم می دهد.


 


حذف سختی دائم آب (غیرکربناتی)


برای کاهش سختی غیر کربناتی آب از آهک سودا استفاده می شود.


در سختی موقت با اضافه کردن یک ماده قلیایی مثل آهک و یا سود، بی کربنات موجود در محیط به کربنات تبدیل میشود و کربنات تولید شده، باعث رسوب دادن کلسیم ونرم کردن آب به وسیله ترسیب فرایندهای نرم سازی به منظور کاهش سختی آب به کار می روند.


با استفاده از مواد شیمیایی ، سختی آب تحت واکنش های شیمیایی قرار گرفته و رسوب می نماید که منجر به کاهش سختی آب گردد.


سختی آب به دلیل وجود کربنات ها، بی کربنات ها، سولفات ها، کلریدها و نیترات های فلزات کلسیم ، منیزیم ، آهن و آلومینیوم است.


از آنجایی که سه فلز آهن ، منگنز و آلومینیوم به مقدار کم در آب وجود دارند، قسمت عمده سختی آب مربوط به یونهای کلسیم و منیزیم است.


میزان سختی آب های خام تا حد زیادی به شرایط زمینی که آب در آن جاری است بستگی دارد و به همین دلیل مقدار یون ها در آبهای سطحی و زیرزمینی متفاوت است.


سختی آب به صورت دائم یا سختی کربناتی بیان می شود. میزان حلالیت ترکیبات مختلف به صورت ثابت ضریب حلالیت کل بیان می شود.


  


برتری استفاده از سود سوزآور این است که با بی کربنات کلسیم تولید کربنات سدیم می نماید که در حذف سختی دائم موثر است.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما