جزئیات مقالات      مقالات » فرایند ته نشینی

فرایند ته نشینی


فرایندهای ته نشینی : به طور کلی فرایند سرد در دمای آب خام، فرایند گرم در دمای ۷۰C و فرایند در دمای ۱۰۰C انجام می گیرد. فرایندهای نرم سازی آب به روش ته نشینی به چند دسته تقسیم می شوند:


الف) نرم سازی آهک/ سودای سرد: دستگاه این فرآیند شامل یک مخزن استوانه ای شکل و یک استوانه مرکزی ناودانی است. استوانه مرکزی کمی بالاتر از مخزن خارجی قرار می گیرد.


این کار برای مخلوط کردن و انجام واکنش است. آب خام و مواد شیمیایی از بالای قسمت مرکزی دستگاه وارد و در صورت لزوم یک ماده منعقدکننده نیز جداگانه به سیستم تزریق می گردد.


برای اطمینان از اختلاط کامل، یک همزن در این قسمت وجود دارد. آب از میانه استوانه مرکزی به طرف پایین حرکت و سپس از قسمت بیرونی استوانه مرکزی به طرف بالا حرکت می نماید.


سختی راسب شده به قسمت راکد پایینی رفته و لجن تولیدی به طور متناوب یا پیوسته خارج می شود.


ب) فرایند نرم سازی تماس با لجن : دستگاه مورد استفاده در این فرایند با به حرکت درآوردن و معلق ساختن قسمتی از رسوبات الجن که در آب موجود است، کار می کند.


یکی از عوامل موثر در راسب شدن مواد معلق، وجود هسته های اولیه تشکیل رسوب است.


این ذرات لجن داخل آب به عنوان هستههای اولیه رسوب عمل می کنند و موجب جذب سختی موجود در آب و رشد هسته می شوند.


گردش و اختلاط لجن توسط یک همزن مرکزی انجام می گیرد.


 سپس این مخلوط از میان توده لجن به طرف قسمت مرکزی واکنش بالا میرود و این کار با سرعتm/hr ۶ در نرم کننده های معمولی انجام می شود و در این مرحله با ماده منعقدکننده اضافه شده، مخلوط می گردد.تنظیم صحیح سرعت جریان، سرعت افزودن مواد شیمیایی و گردش لجن سبب تکمیل واکنشهای نرم سازی در ناحیه لجن می شود.


لذا همواره مقداری از مواد رسوبی در این ناحیه باقی می ماند و لازم است سطح لجن در حد مجازی قرار داشته باشد تا آب خروجی از مخزن کاملا زلال باشد.


معمولا زمان اقامت آب در این دستگاه حدود یک ساعت در نظر گرفته میشود و این زمان جهت بهرهبرداری کافی است.


ج) فرایند نرم سازی کاتالیستی آهک:


از این فرایند برای حذف سختی موقت کلسیم استفاده می شود. در این فرایند تنها از آب آهک استفاده می گردد.


آب خام و آب آهک (دوغاب) به طور همزمان به مخزن وارد می شوند و در یک مسیر مارپیچی به طرف بالا حرکت می کنند.


کاتالیست مورد استفاده در این فرایند شنهای ریزی است که از پایین راکتور وارد می شود تا ذرات ریز شن در اثر جذب کربنات رشد یابند و در نهایت ذرات ریز جدید از بالای دستگاه برای جبران مقدار کم شده اضافه می شود.


مزایای این روش عبارتند از:


الف) ذرات متراکم می باشند.


ب) دستگاه می تواند تحت فشار کار کرده و آب بدون احتیاج به چاپ وارد دستگاه می شود.


ج) سختی رسوب نموده به صورت دانه ای و با رطوبت کم می باشد.


د) سختی کل با افزودن آهک، سودا و تنظیم PH حذف می شود.


معایب این شیوه عبارتند از:


الف) در دمای پایین میزان رشد ذرات خیلی کم است و مقادیری از کربنات کلسیم به طرف صافی رفته و توسط آن حذف می گردد که این عمل بار صافیها را افزایش می دهد.


ب) ترکیبات معدنی و آلی آب در فصلهای مختلف سال متغیر است و این تغیرات فصلی در ترکیب آب، تأثیر نامناسبی بر عملکرد نرم کننده دارد.


بیشترین مشکل مربوط به فصل های پاییز و زمستان است و غلظت بالای مواد آلی و فسفاتها در آب خام است.


با اضافه کردن حدودppm ه از فروسولفات به آب خام می توان این تأثیر را حذف نمود.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما