جزئیات مقالات      مقالات » روش های حذف یون های محلول

روش های حذف یون های محلول


روش های حذف یون های محلول :


  فرآیندهای غشایی : این نوع فرآیندها به شیوه های جداسازی حلال از نمک های محلول در آن با استفاده از غشاهای نیمه تراوا اطلاق می شود.


فرآیندهای غشایی دارای مزایای متنوع زیر می باشند:


الف) صرفه جویی در مصرف انرژی به دلیل عدم تغییر فاز


ب) کاهش فضای مورد نیاز به علت کم حجم بودن مدول های غشایی


ج) سریع تر بودن فرآیند به دلیل نازک بودن غشاء و بالا بودن سرعت انتقال جرم درآن


د) توانایی انجام در دمای پایین که مزیت بالایی برای محلولهای حساس به گرماست.


ه) پایین بودن هزینه سرمایه گذاری در مقایسه با سایر روشها در سطح جهانی


و) سهولت در گسترش دادن سیستم


ز) قابلیت ساخت به اشکال و اندازههای مختلف ساختمان غشاء به مورفولوژی غشاء معروف است که در نحوه کارکرد آن نقش اساسی دارد.


  


 


ساختار اصلی غشاهای جامد:


الف) غشاهای متخلخل


ب) غشاهای بدون حفره


در غشاهای متخلخل اندازه حفره ها و توزیع آنها متفاوت است.


  


 


اساس کار اسمز معکوس این فرآیندی است که می توان توسط آن از محلولی (حلال ناخالصی) به کمک یک غشاء نیمه تراوا، تقریباً حلال خالص تهیه نمود.


به عنوان مثال به کمک این روش می توان از آب شور، آب آشامیدنی مطلوب تهیه کرد. اسمز معکوس می تواند از ۹۹٪ مواد معدنی حل شده، ۹۷٪ مواد آلی و کلوئیدی آب را حذف نماید.


خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه تراوا اطلاق می شود.


در واقع جهت حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظتر را رقیق نماید که این پدیده اسمز نامیده می شود.


اختلاف فشار در بخش جدا شده توسط غشاء که در آن از جریان خالص مولکولهای آب جلوگیری می نماید، فشار اسمزی نامیه می شود. فشار اسمزی سبب ایجاد تعادل در دو بخش می شود.


حال چنانچه فشاری بیش از فشار اسمزی به بخشی محلول غلیظ وارد شود عکس پدیده اسمزی بروز می نماید.


به عبارت دیگر مولکولهای آب از بخش محلول غلیظ تر به بخش محلول رقیق تر جریان می یابد. این پدیده را اسمزمعکوس می نامند.


از پدیده اسمز معکوس برای تصفیه آب و به عبارت کلی تر برای فرآیند تغلیظ و جداسازی استفاده می شود.


این فرآیند گاهی شبیه به فیلتراسیون است، چون هر دو فرآیند ناخالصی ها را از آب جدا می کنند. از این رو گاهی به اسمز معکوس، هایپرفیلتراسیون گفته می شود.


اما باید توجه داشت که در فیلتراسیون اندازه ذرات مهم است ولی در اسمز معکوس علاوه براندازه ذرات، فاکتورهای دیگری هم مطرح است.


هرچه اندازه مولکولهای ناخالصی درشت تر و درجه یونیزاسیون مولکول ناخالصی کمتر باشد، فشار اسمزی بیشتر میشود.


همچنین دما باعث افزایش فشار اسمزی می شود ولی در همان حال موجب کاهش ویسکوزیته محلول نیز میگردد.


تکنولوژی اسمز معکوس : در اسمز معکوس، آب خام (تصفیه شده) توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشای نیمه تراوا می باشد، رانده می شود.


به این صورت آب تقریباً خالص در یک طرف غشا و آب تغلیظ شده از ناخالصیها در طرف دیگر قرار خواهد داشت.


اسمز معکوس به صورت پیوسته کار میکند و می تواند TD آب خام را تا ۹۹٪ کاهش دهد که در عمل، کاهش TDS تا ۹۵٪ طبیعی است. حذف باکتریها، ویروسها و دیگر میکروبها بااسمز معکوس صددرصد است.


اما به علت عدم آب بندی کامل سیستم اسمز معکوس، مقدار کمی از این گونه ناخالصی ها در آب تصفیه شده، ممکن است دیده شود.


این فرآیند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهایی که حاوی املاح معدنی زیاد و ناخالصی های الی می باشد، بسیار مناسب است و حتی قادر است که از اب دریا با ۵۰۰۰ppm ناخالصی و آبهای شور، آب آشامیدنی تهیه نماید.


امروزه این فرآیند، اقتصادی ترین فرآیند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهای شور مناطق کم آب است.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما