جزئیات مقالات      مقالات » ویژگی ها و کاربردهای شربت ذرت

ویژگی ها و کاربردهای شربت ذرت


ویژگی ها و کاربردهای شربت ذرت :  در آب نبات سازی شربتهای ذرت مایع ویسکوزی اند که حاوی دکستروز، مالتوز، قندهای بزرگتر و دکسترین هستند. شربتهای ذرت بلوری شدن ساکاروز را کند ولی کمتر از قند اینورت خاصیت جذب رطوبت دارند.


شربت های ذرت به علت داشتن دکسترین ویسکوزیته بیشتری در قنادی دارند و باعث کاهش شکنندگی ساختمان های قند در مقابل درجه حرارت یا شوک مکانیکی شده، میزان حل شدن آب نباتها را در دهان کاهش و بافت آدامسی به آب نبات می دهند.


گلوکز که منشأ آن نشاسته است را می توانیم از هیدرولیز کامل شربت ذرت به دست آوریم. سپس دکستروز را با آنزیم می توانیم به فروکتوز تبدیل کنیم.


ساکاروز، قند اینورت، شربتهای ذرت، گلوکز و فروکتوز به قنادان انتخاب قابل توجهی با توجه به خواصی نقش زای خود می بخشند.


سایر منابع قندی که در قنادی و آب نبات سازی مورد استفاده قرار می گیرند عمدتاً برای خواص و صفات ویژه مورد استفاده قرار می گیرند. :  در آب نبات سازی شربتهای ذرت مایع ویسکوزی اند که حاوی دکستروز، مالتوز، قندهای بزرگتر و دکسترین هستند. شربتهای ذرت بلوری شدن ساکاروز را کند ولی کمتر از قند اینورت خاصیت جذب رطوبت دارند.


شربت های ذرت به علت داشتن دکسترین ویسکوزیته بیشتری در قنادی دارند و باعث کاهش شکنندگی ساختمان های قند در مقابل درجه حرارت یا شوک مکانیکی شده، میزان حل شدن آب نباتها را در دهان کاهش و بافت آدامسی به آب نبات می دهند.


گلوکز که منشأ آن نشاسته است را می توانیم از هیدرولیز کامل شربت ذرت به دست آوریم. سپس دکستروز را با آنزیم می توانیم به فروکتوز تبدیل کنیم.


ساکاروز، قند اینورت، شربتهای ذرت، گلوکز و فروکتوز به قنادان انتخاب قابل توجهی با توجه به خواصی نقش زای خود می بخشند.


سایر منابع قندی که در قنادی و آب نبات سازی مورد استفاده قرار می گیرند عمدتاً برای خواص و صفات ویژه مورد استفاده قرار می گیرند.


 

  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما