جزئیات مقالات      مقالات » شکر در انواع فراورده های قنادی

شکر در انواع فراورده های قنادی


شکر در انواع فراورده های قنادی ممکن است به صورت بلورهای ریز و درشت کریستالیزه گردد یا اینکه ممکن است ساختمان غیربلوری داشته باشد.


در این حالت ساختمان بی شکلی یا شیشه ای پیدا می کند. در هر دو صورت (ساختمان بلوری یا بی شکل) ممکن است بافت محصول سفت یا نرم باشد.


ایجاد بافت نرم در قنادی به وسیلهٔ افزایش رطوبت، وارد کردن هوا به داخل تودهٔ مادهٔ قندی و افزودن سایر مواد صورت می گیرد.


تمام آب نباتها مخلوطی از قند می باشند که از بخش های جامد کریستالی و مایع غیرکریستالی تشکیل شده اند، انواع آب نباتها با تغییرات این دو بخش تهیه می گردند.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما