جزئیات مقالات      مقالات » حذف سیلیسی

حذف سیلیسی


حذف سیلیسی :


سیلیسی از نظر فراوانی در خاک مقام دوام دار است و در حدود ۲۷/۷٪ پوسته جامد زمین را تشکیل می دهد.


یک ترکیب مهم و فراوان سیلیس که در آبها دیده می شود، دی اکسید سیلیس یا سیلیکا(SiO2) است که در طبیعت به صورتهای مختلف مشاهده می شود که یکی از معمولی ترین فرم آن شن سیلیسی است.


حذف سیلیس عموماً دررابطه با آب های تغذیه دیگ های بخارا مطرح می شود. چون در ارتباط با توربینهای بخار است که زیان وجود سیلیکا ظاهر می شود.


سیلیکا می تواند به یکی از سه روش زیر به پره های توربین آسیب برساند:


الف) بدکار کردن بویلر به خاطر ایجاد کف


ب) حمل قطرات سیلیکای محلول در بخار


ج) تبخیر سیلیکای محلول در بخار


در فرآیند آهک سودازنی، بویژه در فرآیند گرم، مقداری از سیلیس ته نشین شده و حذف می گردد. در گذشته برای حذف سیلیکا در این فرآیند، از سولفات آهن (III) اضافه می شد که در نتیجه مقداری از سیلیکا توسط رسوبات هیدروکسید فریک جذب می گردید.


هرچند با چنین روشی می توان مقدار سیلیکارادر بهترین pH یعنی ۹ تا حدود ppm ۲-۳ کاهش داد، لکن در این روش به مقدار زیادی سولفات آهن (III) نیاز است.


    


روشهای مؤثر حذف سیلیکا عبارتند از:


الف) جذب سیلیکا با ترکیبات منیزیم


ب) استفاده از زرین های تعویض یونی آنیونی


ج) جذب سیلیکا توسط ترکیبات منیزیم: در فرآیند آهک زنی، منیزیم محلول در آب به صورت هیدروکسید منیزیم ته نشین میشود. ظرفیت این رسوب برای جذب سیلیکا


زیاد است.


اگر منیزیم محلول در آب برای جذب سیلیکا کافی نباشد در آن صورت باید به جای آهک معمولی از آهک دولومیتی استفاده نمود که دارای ۳۲٪ اکسید منیزیم است.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما