جزئیات مقالات      مقالات » آیسینگ ها (Icings)

آیسینگ ها (Icings)


آیسینگ ها (Icings)


گروهی از فراورده های قنادی هستند که مواد متشکله پایه آنها عبارتند از شکر، آب، سفیده تخم مرغ، ژلاتین، صمغ ها یا نشاسته های تغییر داده شده و چربی ها. در مورد چربی ها باید گفت که شورتنینگ های بسیار امولسیفیه کننده مناسبترین می باشند.


هر یک از این اجزاء متشکله، کیفیت متمایز و مشخصی را به آیسینگ تولید شده می بخشند. پودر شیر یک ماده متشکله متداول در نوع فوژه می باشد.


با این حال ممکن است بیشتر به عنوان افزاینده طعم متمایز بدان نگریسته شود تا به عنوان عاملی که نقشی در طبیعت فیزیکی آیسینگ داشته باشد.


شکر و آب تولید آیسینگ آب یا فوندانت مینمایند. افزودن چربی تولید آیسینگ فوژه و افزودن شکر و سفیده تخم مرغ باعث تولید آیسینگ رویال ( Royal icing) و مرینگو ( meringues)خواهد شد و افزودن ژلاتین، صمغ یانشاسته تغییر داده شده تولید مارشامالو (marshmallow ) خواهد نمود.


علاوه بر این مرینگو از انواع جوشانده نیز موجود میباشد که آیسینگی است که از ریختن شربت داغ به درون سفیده تخم مرغ زده و کف کرده به دست می آید.


انواع مختلف آیسینگ را به شرح زیر می توان طبقه بندی کرد:


 ۱- آیسینگ آب شامل فوندانت : این آیسینگ ها از شکر، آب و طعم تشکیل شده اند و ممکن است تغییرات در آنها از نظر مواد تثبیت کننده، شیر، آب میوهها و سایر مایعات، کاکائو و شکلات وجود داشته باشد.


۲- آیسینگ فوژه اساساً همان آیسینگ آب می باشد که شامل شورتنینگ نیز می باشد. ۳- آیسینگ های شبیه مارشامالو: آیسینگ های بسیار متخلخل حباب دار که از شربت شکر، سفیده تخم مرغ، ژلاتین یا آگار - آگار تشکیل یافته اند.


    آیسینگ آب


 این نوع آیسینگ از افزودن آب بسیار داغ به آیسینگ شکر به دست می آید تا اینکه تقریباًقوامی شبیه فوندانت بیابد.


راه بهتر برای تهیه آیسینگ آب عبارت است از افزودن شربت پایه (Stock) به آیسینگ شکر و افزودن مقدار اندکی از گلوکز می باشد


مزیت عمده آیسینگ آب درمقایسه با فوندانت ظاهر و نمای خاکستری آن است.


  


   
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما