جزئیات مقالات      مقالات » فسفات زدایی

فسفات زدایی


فسفات زدایی : وجود فسفر به همراه ازت باعث رشد بیش از حد جلبکها و خزه ها در رودخانه ها، مرداب ها واستخرهای زلال سازی می شود.


حدودmg/lit ۵۰-۷۰ فسفری که در پساب یافت میشود مربوط به مواد صابونی و دترجنت ها می باشد.


با وجود آنکه مقداری از فسفر موجود در پساب در ته نشینی مقدماتی برداشت شده و ٪۳۰-۲۰ آن نیز در تصفیه بیولوژیکی حذف میگردد، هنوز مقدار زیادی از آن به صورت محلول در آب خروجی باقی می ماند.


نظر باینکه لازمست استاندارد غلظت فسفر در پساب تصفیه شده ازmg/lit ۱-۲ کمتر باشد، بنابراین ضروریست است به کمک روشهای ممکن، فسفر اضافی زدوده شود.


روشهای موجود برای فسفات زدایی عبارتند از:


الف) کشت خزهها و گیاهان: در این روش از طریق فتوسنتز و رشد گیاهان، فسفر موجود در پساب مصرف می شود.


البته هرچند یکبار باید خزهها را برداشت نمود تا رشد گیاهان و خزهها همچنان ادامه یابد.


این روش کمتر استفاده می شود، زیرا نیازمند استخرهای مخصوصی کشت خزه، وسایل درو کردن خزهها و کنترل رشد جلبکها است، که پر هزینه می باشد.


ب) رسوب گیری فسفر: املاح آلومینیوم و سایر مواد لخته ساز مانند آهک و کلریدریک موجب رسوب فسفر می شوند. این روش برای زدودن فسفر از پساب بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در این روشی به راحتی می توان حدود ٪۹۰-۸۰ فسفر را برداشت نمود.

  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما