جزئیات مقالات      مقالات » تأثیر فاضلاب های صنعتی بر آب های جاری

تأثیر فاضلاب های صنعتی بر آب های جاری


تأثیر فاضلاب های صنعتی بر آب های جاری :


بطور کلی هر متر مکعب فاضلاب خام قادرست تا 4 متر مکعب آب قابل استفاده را آلوده سازد.


با توجه به افزایش جمعیت و ارتقاء سطح بهداشت عمومی و با توجه به چند برابر شدن صنایع در آینده، می توان تصور نمود چه حجمی از فاضلاب شهری و صنعتی به محیط زیست وارد خواهد شد و چه مقدار از آب های قابل استفاده از این طریق الوده خواهد گردید.


چنانچه در گذشته فاضلابی به آب پذیرنده وارد می گشت، اکسیژن محلول آن با آلوده گیرهای ورودی مواجه می شد و آب آلوده شده در اندک زمانی با اکسیژن گیری مجدد می توانست پذیرنده مجدد آلودگی باشد.


لکن امروزه قدرت مقابله با آلودگی ها از اکثر جریان های آب سلب گردیده و حتی روشهای مدرن تصفیه آب بعضا قادر به مقابله با آلودگی های ورودی به جریان های آب نمیباشد.


یکی از مهمترین آلودگی های ورودی از تخلیه فاضلاب ها به محیط زیست را میکروارگانیسم های بیماریزا تشکیل می دهد که در اکثر موارد منابع آب آشامیدنی را مورد حمله قرار داده و در نتیجه با انتقال بیماری ها در مواردی، باعث بروز همه گیرشدن آن و بخطر انداختن جان انسانها می گردد.


بنابراین لازم است در اجتماعات موجود نسبت به جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها اعم از شهری ویا صنعتی اقدامات مقتضی به عمل آید.


جلوگیری از آلودگی محیط زیست در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی شده و مناسب است به منظور ممانعت از وخیم تر شدن محیط زیست از نظر آلودگی، توجه بیشتری به اجرای این اصل از طرف مسوولین امر به عمل آید.


در اینجا ضمن شناخت آلوده کننده های موجود در فاضلاب های صنعتی، تأثیر فاضلاب های حاوی این مواد آلوده کننده بر محیط زیست به خصوص رودخانه ها و در صورت ورود به شبکه فاضلاب شهری، بر تصفیه خانه های فاضلاب شهری بیان می شود و به تفهیم آلودگی بیشتر پرداخته می شود.


همچنین انواع آلوده کننده ها از لحاظ منبع تولید، خطرات بهداشتی، محیط زیستی و اقتصادی بررسی می گردد.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما