جزئیات مقالات      مقالات » تأثیر فاضلاب صنعتی بر آب جاری

تأثیر فاضلاب صنعتی بر آب جاری


تأثیر فاضلاب های صنعتی بر آبهای جاری :


فاضلاب های صنعتی به نحوی بر حیات طبیعی آبهای جاری تاثیر می گذارند.


هنگامیکه این اثر آنقدر گردد که دیگر نتوان آب جاری را جهت بهترین کاربرد مورد استفاده قرار داد، می توان پی برد که آلودگی بوجود آمده است.


منظور از بهترین کاربرد، استفادهاز آب برای آشامیدن، آبتنی، ماهیگیری و امثال آن است.


آبهای جاری می توانند مقدار معینی از فاضلاب را قبل از آنکه به مرحله آلودگی برسند، تحلیل ببرند.


به طور کلی آبهای جاری دورافتاده تر که مورد استفاده چندان قرار نمی گیرند می توانند مقادیر قابلتوجهی از فاضلاب را تحمل کنند، ولی در هر حال جذب مقادیر زیادی از هر نوع مادهٔآلوده کننده باعث مزاحمت می شود.


بنابراین زمانی میتوان آب جاری را آلوده فرضینمود که مقدار زیادی از یک نوع معین یا انواع آلوده کننده ها در آن موجود باشد. 


اسیدها و قلیاها آلوده کننده آب : این مواد که از طریق کارخانه های شیمیایی و دیگر صنایع دفع می شوند آب جاری را نه تنها برای مصارف تفریحی از قبیل شنا و قایقرانی نامناسب می کنند، بلکه پرورش و تکثیر ماهی و سایر موجودات آبزی را نیز غیر ممکن می سازند.


غلظتهای بالای اسید. سولفوریک، در حدی که در فقدان کلر آزاد pH آب را زیر۷ برساند، باعث سوزش و خارش چشم شناگران، خورندگی سریع بدنه کشتیها، و خرابی زودرس تور ماهیگیران می شود.


سمیت اسید سولفوریک برای زندگی آبزیان تابعی از pH بدست آمده است.


بدان معنی که مقداری از آن که می تواند در آب سبک زیان آور باشد، ممکن است در آب سخت یا کمی قلیایی کاملاً بی ضرر باشد.


میزان pH مورد قبول آب جاری برای ادامه زندگی ماهیان نباید از ۹/۵ کمتر و از ۹/۵ بیشتر باشد.


ممکن است pH آب جاری در حوالی منابع صنعتی آلوده کننده به حد پایین ۲ تا حد بالای ۱۱ نیز برسد.


هیدروکسید سدیم که نمونه ای از یک قلیاست به میزان زیاد در اب قابل حل است و بر قلیائیت و pH اثر می گذارد.


هیدروکسید سدیم در فاضلاب بسیاری از صنایع نظیر صابون سازی، نساجی و رنگرزی، بازیابی لاستیک و دباغی پوست دیده می شود.


هیدروکسید سدیم حتی به میزان ۲۵ قسمت در میلیون برای ماهیان مرگ آور است.


فعالیت قلیایی در آبهای مصرفی دیگهای بخار می تواند سبب شکنندگی لوله ها گردد. تصفیه خانه های آب نیز توسط این آلوده کننده ها آسیب پذیر هستند.


بعنوان مثال، در تصفیه خانه هایی که از زاج سفید به عنوان منعقد کننده استفاده می شود، اغلب بار اضافی اسید یا قلیا، مزاحم تشکیل لخته می گردد.


برخی فرآیندهای متنوع دیگر که تحت تأثیر pH آب قرار می گیرند عبارتند از : سرعت تخمیر صنعتی، کیفیت خمیر در نانوایی، طعم در نوشابه ها، فعالیت مخمر در صنایع غذایی، مزه میوه های کنسرو شده مخصوصاً


گوجه فرنگی، تمیز کردن فلزات صنعتی و فرآورده های ژلاتینی و چسبی.


 


مواد آلی آلوده کننده آب : این مواد، منابع اکسیژن رودخانه ها را مصرف نموده و باعث ایجاد مزه ناخوشایند، بوی نامطبوع و تعفن می گردند.


ماهیان و اکثر موجودات آبزی به دلیل کمبود اکسیژن از بین رفته و میزان اکسیژن همراه با سایر شرایط آب جاری، تعیین کننده زندگی یا مرگ ماهیان خواهد بود.


حد بحرانی اکسیژن محلول برای زنده ماندن ماهی بین ۳ تا 4 قسمت در میلیون است.


برخی از انواع ماهیان در آبی که دارای ۳ قسمت در میلیون اکسیژن محلول باشد قادر به زندگی نیستند، در حالی که برخی انواع دیگر ممکن است در همین حد پایین اکسیژن دچار هیچ گونه مشکلی نشوند.


به عنوان مثال، قزل آلا، ماهی حساسی است که به حداقل ۵ قسمت در میلیون اکسیژن نیاز دارد، در صورتی که ماهی قنات که یک نوع ماهی پاک کننده محیط می باشد می تواند در آبهایی که دارای حتی یک قسمت در میلیون اکسیژن باشند زندگی کند.


این کمبود اکسیژن که به وسیله مواد آلی بوجود می آید.


اغلب مهمترین عامل اعتراض در آلودگی آب جاری است.


مواد شیمیایی آلی معینی نظیر فنلها در مزه آبهای شرب اثر گذارند.


 


اگر آب رودخانه فنل دار به داخل چاه ها نفوذ کند، سبب ایجاد مزه های دارویی قابل اعتراضی میشود و علاوه بر این ممکن است برخی مواد الی که کمتر تشخیص داده می شوند، سبب ایجاد ناراحتی و بیماری شوند. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما