جزئیات مقالات      مقالات » صمغ لوکاست بین گام

صمغ لوکاست بین گام


صمغ لوکاستبین گام :صمغ لوبیای لوکاست یا لوکاست بین گام یا از گالاکتومانان تشکیل شده است و برای حل شدن به حرارت نیاز دارد.


از این در ترکیب فرآورده های گوشتی کنسرو شده استفاده میشود زیرا در مقابل حرارت پایدار است.


در بسیاری از موارد این صمغ همراه با کاراگینان به کار می رود زیرا از یک سو به خوبی محلولهای عمل آوری را در گوشت حفظ کرده و از سوی دیگر کاراگینان راندمان پخت را بهبود خواهد بخشید .


  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما