جزئیات مقالات      مقالات » فیبر

فیبر


فیبر : افزودنی های حاوی فیبر مانند آرد کامل غلات و خرده های نان را هم می توان به فرآورده های


شتی اضافه نمود.


این ترکیبات علاوه بر بهبود ویژگی های تغذیه ای، درخواص عملکردی مانند جذب آب و روغن نیز نقش دارند و می توانند برای ارتقاء شاخص های کیفی و اقتصادی به کار روند.


فیبرها بر اساس حلالیت خود در آب طبقه بندی می شوند.


فیبرهایی مانند فیبریولاف و سبوسی گندم که از مقدار زیادی سلولز، همی سلولز و لیگنین تشکیل شدهاند، غیرمحلولهستند.


حال آنکه فیبرهای حاوی مقادیر بالایی صمغ، پلیفروکتوز، پکتینوموسیلاژ همانند اسفرزه و میوه ها به صورت محلول وجود دارند.


کاربرد فیبرهای غیرمحلول در فرآورده های گوشتی محدود است.


زیرا این فیبرها علاوه بر این که جذب آب و روغن را کاهش میدهند در عطر و طعم فرآورده ها نقش دارند که ممکن است در برخی از فراوردههای شتی پذیرفته شده نباشد.


این ترکیبات بافت شن مانند نیز ایجاد می کنند که ناشی از اندازهبزرگ ذرات آنها است. یکی از فیبرهای مورد استفاده در فرآورده های گوشتی سلولز است.


این ترکیب به صورت تجاری موجود بوده و تفاوت بین نمونه های تجاری موجود، در طول زنجیره است. قابلیت جذب فیبرهای سلولز، بر اساس عمل موئینگی است.


مقدار جذب آب از طریق موئینگی به طول زنجیره بستگی دارد. فیبرهای طویل تر نسبت به انواع با طول کمتر گرایش به جذب آب بیشتری دارند.


علیرغم اینکه این ترکیبات جذب آب را افزایش می دهند، اثرات مخربی بر روی بافت خواهند داشت. از دیدگاه عملی جذب آب و طول فیبرها باید متعادل باشند.


این ترکیب علاوه بر این که می تواند به عنوان افزودنی استفاده شود. برای پوشش فرآورده های گوشتی نیز کاربرد دارد.


سبوس یولاف سال های زیادی به عنوان محصول جانبی کم ارزشی شناخته می شده است.


این بخش از یولاف دارای مقادیر زیادی فیبر رژیمی (۸۰-۷۵ درصد) و همچنین سیلیکا است.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما