جزئیات مقالات      مقالات » تفاوت فاضلاب های تصفیه فاضلاب خانگی و آب چاه

تفاوت فاضلاب های تصفیه فاضلاب خانگی و آب چاه


تفاوت فاضلاب های تصفیه فاضلاب خانگی و آب حاصل از منابع سطحی یا چاه:


الف) رنگ زیادتر


ب) وجود ازت بیشتر


ج) BODزیادتر


د) کل مواد جامد محلول زیادتر


ه) حضور فسفاتهای ناشی از پاک کننده ها.


  فاضلاب های صنعتی نیز ممکن است دارای چنین اختلافات عمده بعلاوه اختلافات دیگری چون درجه حرارت بالاتر نیز باشند.


علی رغم چنین آلوده کننده هائی، در بسیاری از نواحی، فاضلاب حاصل از بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ثانویه فاضلاب خانگی به مراتب بهتر از آب تهیه شده از منابع سطحی یا آب چاه می باشد.


استفاده دوباره از فاضلاب برای مقاصد کشاورزی ۱۰٪ به مجموع قدرت آبرسانی منطقه خواهد افزود و اصلاح ترکیب خاک به وسیله مواد آلی فاضلاب خانگی را دربر خواهد داشت.


لکن زمانیکه فاضلاب های صنعتی حاوی فلزات سنگین، نیاز به تصفیه بیشتری داشته باشند، تجهیزات و لوازم فرآیند به دلیل شستن با آب می تواند حجم فاضلاب را باز هم کاهش دهل. روش های کاهش فاضل آب (حفظ آب):


الف) نصب نشان دهنده مصرف جریان آب برای آگاهی کارکنان از مقدار و هزینه آب مصرفی


 ب) تنظیم فشار لازم آب برای هر قسمت تا فاضلاب کمتری تولید شود.


 ج) استفاده از دستگاههای ثابت نگهدارنده دما برای صرفه جویی در آب و افزایش کارائی


د) نصب شیرهای خودکار برای بستن آنها برای جلوگیری از اتلاف آب در هنگامی که به آب نیاز نمی باشد .


ه) زدودن جرم تبادل کننده های حرارتی برای جلوگیری از اتلاف در انتقال حرارت و عدم استفاده مفرط از آب خنک کننده


و) عایقکاری لوله ها برای گرم یا سرد نگه داشتن آنها برای ممانعت از جاری گذاشتن آب.


ز) بررسیهای نشتیابی به صورت یک اقدام روزمره


ح) گردش مجدد آب خنک کننده


ط) استفاده مجدد از آب در فرآیندهایی که آب با کیفیت کمتر مورد نیاز است.


غلظت کل مواد جامد یکی از عوامل اصلی محدود کننده استفاده مجدد از هر فاضلابی است.


تعداد دفعاتی که فاضلاب شهری می تواند مورد استفاده آبرسانی صنعتی قرار گیرد، توسط مقدار مواد جامد محلول در آب کنترل می شود.


مواد جامد محلول را فقط با روشهای تصفیه گران قیمت می توان حذف کرد.


بسیاری از صنایع نیازمند غلظت مواد جامد معلق کمتر از mg/lit ۲ می باشند.


لکن فاضلابهای شهری پس از تصفیه مرحله سوم نیز هنوز حاویmg/lit ۷ از این مواد می باشند.


ترکیبات آلی نیز می بایستی کاهش یابند.


معمولاً ترکیبی از اعمال منعقد سازی، صاف کردن و جذب، این مواد را تا حدود۱۷ mg/litبر حسب COD کاهش می دهد.


همچنین رنگ و سختی آب نیز برای برخی صنایع مضر می باشد.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما