جزئیات مقالات      مقالات » حذف تخلیه های یکباره فاضلاب های فرآیند

حذف تخلیه های یکباره فاضلاب های فرآیند


حذف تخلیه های یکباره فاضلاب های فرآیند :


برخی اوقات فاضلاب تولیدی جمع شده و یکباره تخلیه می شود.


این فاضلاب به دلیل غلظت بالای آلوده کننده و حجم زیاد، برای تصفیه خانه و نیز برای آب های جاری پذیرنده، مزاحمت ایجاد می نمایند.


 


روش های کاهش آثار تخلیه یکباره:


الف) عملیات چنان تنظیم شود که فرکانسی دفعات تخلیه زیاد شود و حجم فاضلاب هایی که یکباره تخلیه می شوند کاهش یابد.


ب) جریان های یکباره، در حوضچه هائی نگهداری شوند تا جریان آنها به طورمداوم و یکنواخت در طی شبانه روز صورت پذیرد.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما