جزئیات مقالات      مقالات » تصفیه فیزیکی فاضلاب

تصفیه فیزیکی فاضلاب


تصفیه فیزیکی فاضلاب : این عمل شامل روش هایی است که در آن هیچ گونه تغییر شیمیایی و یا زیستی رخ نداده و تنها پدیده های فیزیکی روی تصفیه یا بهبود کیفیت پساب اعمال میشود.


بعنوان مثال، غربال کردن مواد درشت درون فاضلاب، و نیز ته نشین سازی مواد معلق (یا زلال سازی).


در فرایند ته نشین سازی، پدیده های فیزیکی مرتبط با ته نشین شدن مواد جامد تحت تأثیر نیروی گرانش مورد استفاده قرار میگیرند که شامل نگهداری فاضلاب برای مدت زمان کوتاه در مخازن نگهداری به صورت راکد و ایجاد امکان ته نشین شدن مواد جامد و خارج کردن فاضلاب زلال شده میباشد.


فرایند ته نشین سازی برای جدا نمودن مواد جامد، از روش های رایج است که معمولاً در ابتدا و انتهای عملیات تصفیه انجام میگیرد.


علاوه بر ته نشین سازی، یکی دیگر از عملیات تصفیه فیزیکی، هوادهای است که شامل افزودن فیزیکی هوا به فاضلاب میباشد و معمولاً به منظور تأمین اکسیژن برای فاضلاب صورت می گیرد.


فیلتراسیون شامل عبور دادن فاضلاب از یک محیط فیلتر کننده جهت حذف مواد جامد است.


بعنوان مثال، استفاده از فیلترهای شنی به منظور جداسازی بیشتر مواد جامد موجود در فاضلاب است.


برخی پدیده های دیگر در مرحله ته نشین سازی به وقوع می پیوندند که به منظور افزایش بیشتر کیفیت فاضلاب تصفیه شده میتوان از آنها بهره گرفت.


مثلاً ایجاد امکان شناور شدن گریس یا مواد روغنی روی سطح فاضلاب و جداسازی بعدی آنها اغلب به عنوان بخشی از کل فرایند تصفیه انجام می شود.


در برخی صنایع گاهی اوقات فاضلاب های بسیار غلیظ با بار آلودگی زیاد در مدت زمان های کوتاه تولید میشوند.


از آنجا که چنین فاضلاب هایی روی فرایندهای تصفیه زیستی آثار مخربی دارند، گاهی اوقات آنها را نگه داشته و با سایر فاضلاب ها مخلوط نموده و اندک اندک آنها را وارد جریان تصفیه می نمایند تا شوک های وارده به واحد تصفیه را حذف کنند.


این عملیات، متعادل سازی نامیده می شود. نوع دیگری از متعادل سازی، برای یکنواخت نمودن شدت جریانهای بسیار متغیر به کار می رود.


به عنوان مثال، چاه مرطوب یک پمپ خانه می تواند فاضلاب هایی با حجم بسیار متغیر را دریافت نموده و در مقابل عمل پمپاژ در شدت جریان های یکنواختی صورت پذیرد.   
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما