جزئیات مقالات      مقالات » یکنواخت سازی و متناسب سازی فاضلاب

یکنواخت سازی و متناسب سازی فاضلاب


یکنواخت سازی (متعادل سازی) و متناسب سازی فاضلاب :


عملیاتی که بمنظور همگن سازی فاضلاب ها با غلظت متغیر انجام میشوند، متعادل سازی نامیده می شود.


غلظت فاضلاب در طول ساعات مختلف روز و یا حتی در طول روزهای مختلف هفته تغییر می نماید.


برای آنکه تصفیه خانه دچار پذیرفتن بارهای ناگهانی نگردد، فاضلاب می باید از نظر غلظت و جریان حجمی، متعادل شده و سپس مورد تصفیه واقع شود.


هر قدر نوسانات کمی و کیفی فاضلاب کمتر باشد، فرآیند تصفیه (فیزیکی - شیمیایی یا بیولوژیکی) بهتر صورت می پذیرد.


متعادل سازی در مورد فرآیند تصفیه بیولوژیکی باعث میشود که بار آلی وارد بر سیستم بیولوژیکی و یا موادی که در غلظت زیاد اثر مسموم کننده ای بر روی میکروارگانیزم ها دارند تا حدودی متعادل و کنترل شده و فاضلاب با غلظت یکنواختی که قابل قبول برای فعالیت میکروارگانیزم ها باشد وارد مخازن تصفیه شود.


متعادل سازی در تصفیه شیمیایی برای تسهیل در کنترل pH و یا کنترل مواد منعقد کننده نیز نقش موثری دارد.


توقف و ماندگاری فاضلاب در مخازن متعادل سازی باعث غیر هوازی و عفونی شدن فاضلاب می گردد.


بنابراین مخازن متعادل سازی معمولا" هوادهی می شوند تا مانع ته نشین شدن مواد جامد و معلق و یا ایجاد شرایط غیر هوازی گردند.


هوادهی همچنین باعث اختلاط و ایجاد شرایط همگن و یکنواخت میشود.


یکنواخت سازی بمعنی نگهداری فاضلاب برای مدت زمانی معین که بستگی به زمان لازم برای تکرار فرآیندها دارد، نامیده می شود.


بعنوان مثال، چنانچه ساخت یک نوع کالا نیازمند یک سری عملیات بمدت زمان ۸ ساعت باشد، کارخانه نیاز به طرح یک حوضی یکنواخت سازی خواهد داشت که بتواند فاضلاب را برای مدت زمان ۸ ساعت نگهدارد.


تثبیت PH و BOD در زمره اهداف یکنواخت سازی است. فاضلابهای ثابت نسبت به فاضلابهای غیر ثابت، آسانتر تصفیه شده و بازده تصفیه آنها به وسیله تصفیه خانه های صنعتی و شهری بیشتر است.


برخی اوقات یکنواخت سازی منجر به تولید فاضلابی می شود که نیازمند تصفیه نمیباشد. مانند اختلاط فاضلاب با PH بالا و پایین


 


اهداف اصلی فرآیند متعادل سازی :


الف) کنترل نوسانات رطوبت مواد آلی و سمی بمنظور پیشگیری از ورود شوک به سیستم های بیولوژیک


ب) کنترل کافی PH و استفاده از کمترین ماده شیمیایی مورد نیاز برای فرآیند خنثی سازی


ج) کمینه کردن جریانهای متلاطم در سیستمهای تصفیه فاضلاب


د) تهیه خوراک مداوم بمنظور تصفیه ثانویه در مواقعی که واحد از سرویس خارج است.


یکنواخت سازی عبارت است از نگهداری فاضلاب در یک حوضچه به گونه ای که فاضلاب خروجی از نظر خصوصیات بهداشتی (pH رنگ، تیرگی، قلیائیات، BOD) همگن گردد.


تاثیر ثانویه آن، پایین آوردن غلظت آلوده کننده های پساب است.


این عمل نه تنها از طریق ممانعت از جریانهای ناگهانی با غلظت زیاد مواد آلوده کننده انجام می گردد، بلکه به وسیله واکنشهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی که در مرحله نگهداری فاضلاب در حوضچه های یکنواخت سازی به وقوع میپیوندد، صورت می گیرد.


یک حوضچه نگهدارنده علاوه بر آنکه آثار بارهای آلی زیاد فاضلاب را خنثی می نماید، در پایین آوردن BOD و بار مواد جامد معلق در واحد هوادهی نیز دارای سهم بسزائی است.   
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما