جزئیات مقالات      مقالات » هدف تزریق هوا به داخل حوضچه های فاضلاب

هدف تزریق هوا به داخل حوضچه های فاضلاب


هدف تزریق هوا به داخل حوضچه های فاضلاب :


الف) اختلاط بهتر


ب) اکسایش شیمیایی ترکیبات احیاء شده


ج) اکسایش بیولوژیکی تا حد ممکن


د) به هم زدن برای جلوگیری از ته نشینی مواد جامد معلق اندازه و شکل حوضچه ها بر حسب میزان فاضلاب و نحوه خروج ان از کارخانه متفاوت است و بیشتر حوضچه ها مستطیل یا مربع می باشند.


ظرفیت حوضچه ها بگونه ایست که موجب همگن سازی فاضلاب های دوره بهره برداری را فراهم نماید.


بعنوان مثال چنانچه دوره بهره برداری هر ۲۹ ساعت یکبار تکرار شود، لازمست حوضچه یکنواخت سازی به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند جریان فاضلاب ۲۹ ساعته را در خود نگه دارد.


نکته مهم در این حوضچه ایجاد شرایط اختلاط است تا فاضلاب واحدی که خارج می گردد با فاضلاب خروجی واحدهای دیگر که ساعتها قبل دفع شده اند به اندازه کافی مخلوط گردد.


معمولاً عمل اختلاط توسط دیواره های راهبند، همزن مکانیکی و هوادهی یا ترکیبی از هر سه مورد مذکور انجام می شود.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما