جزئیات مقالات      مقالات » شیمی فیزیک

شیمی فیزیک


شیمی فیزیک علم مطالعه ماکروسکوپی، هسته ای، زیراتمی، و پدیده های خاص در سیستم­های شیمیایی بر حسب قوانین و مفاهیم فیزیک است.


شیمی فیزیکاصول، شیوه ها و مفاهیم فیزیک مانند حرکت، انرژی، نیرو، زمان، ترمودینامیک، شیمی کوانتومی، مکانیک آماری و دینامیک و تعادل را به کار می­برد.


شیمی فیزیک، در مقابل با فیزیک شیمیایی، از آنجایی که  اکثر اصولی که در شیمی فیزیک یافت می­شود مفاهیم مربوط به توده ماده است و نه مربوط به ساختار مولکولی / اتمی تنهایی (برای مثال، تعادل شیمیایی و کلوئید) عمدتا (اما نه همیشه) یک علم ماکروسکوپی و یا مافوق مولکولی می­باشد.


برخی از روابط که شیمی فیزیک در تلاش برای حل و فصل است شامل اثرات:


نیروهای بین مولکولی که به صورت خواص فیزیکی مواد (انعطاف پذیری، استحکام کششی، کشش سطحی در مایعات) عمل می کنند.


سینتیک واکنش در سرعت یک واکنش.


مشخصات یون ها و هدایت الکتریکی مواد.


شیمی سطح و الکتروشیمی غشاء


تعامل یک ماده با یکی دیگر از از نظر مقدار گرما و کار به تحت عنوان ترمودینامیک.


انتقال گرما بین یک سیستم شیمیایی و اطراف آن در طول تغییر فاز و یا واکنش شیمیایی در حال وقوع تحت عنوان ترموشیمی


واکنش سلول های الکتروشیمیایی.


متاسفانه در ایران این گرایش به کلی مهجور مانده و آن طور که شایسته است به آن پرداخته نمی شود در حالی که در کشورهای صنعتی جز پرطرفدارترین گرایش های شیمی محسوب می شود.


دلیل این امر بازار کار کم آن است که نسبت به تجزیه و الی بسیار کمتر بوده و علت این بازار کار کم، نبود مطالعات پایه ای در زمینه شیمی است.


البته شاخه هایی مانند سینتیک و الکتروشیمی می توانند به صورت جزیی در صنعت وارد شوند.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما