جزئیات مقالات      مقالات » غلتاندن تحت خلاً فرآورده های گوشتی

غلتاندن تحت خلاً فرآورده های گوشتی


غلتاندن تحت خلاًفراورده های گوشتی :


بکارگیری خلاً قوی طی فرایند غلتاندن برای محصول نهایی بسیار سودمند است. نظرات متفاوتی در مورد شدت یا قدرت خلاً بکار رفته وجود دارد.


خلاً شدید موجب تورم ساختار پروتئینی و شکل گیری رنگ مناسب تحت تأثیر عمل آوری می شود.


حال آن که خلاً کم سبب شکل گیری کف، طی این فرایند خواهد شد.


رنگ در غیاب اکسیژن به سرعت گسترش یافته و بنابراین غلتاندن تحت خلاً رنگ شدیدتری را در محصول نهایی ایجاد می کند.


از دیگر محاسن غلتاندن تحت خلا، ایجاد شرایط بی هوازی است که سرعت رشد باکتریهای عامل فساد هوازی مانند سودوموناس ها را به شدت کاهش میدهد.


خلاً همچنین باعث میشود تا مدت زمان طولانی تری دما پایین باقی بماند.


خروج هوا از تامبلر، شکل گیری کف را کاهش میدهد زیرا کف بر روی انسجام برشها در محصول نهایی اثر سوء می گذارد بدین ترتیب که حباب های هوای درون کف، طی فرایند حرارتی منبسط شده و موجب ایجاد شکاف بین قطعات گوشت می شوند.


کف همچنین بر ظاهر محصول مؤثر است زیرا لایه کف رنگ روشنتری نسبت به گوشت دارد و به محصول ظاهر ناهمگون می دهد.


  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما