جزئیات مقالات      مقالات » عملیات اولیه و ثانویه در گیاه پالایی

عملیات اولیه و ثانویه در گیاه پالایی


عملیات اولیه و ثانویه در گیاه پالایی :


 کاشت :


مطالعات رایج در این زمینه به شرح زیر است:


الف) مطالعات آزمایشگاهی برای بررسی فرایندهای موجود در گیاه پالایی .


ب) مطالعات غربالگری برای یافتن گیاهان مناسب برای پژوهشهای بعدی


ج) واحد پیشتاز برای آزمودن گونه مناسب


د) آزمایشات در مقیاس بالا


  درو کردن :


هنکامی که گیاهان مواد آلاینده جذب می نمایند، ریشه های گیاه درو گشته و از آن جدا شده و دفع سمیت محصولات نهایی شامل آلاینده های شیمیایی درون بافت گیاه انجام می شود.


چنانچه این مواد آلاینده به مواد بیضرر تبدیل شوند، نیاز به عملیات دفع وجود نخواهد داشت. لکن در صورتی که تجمع در گیاه وجود داشته باشد، این ریشه ها نیازمند دفع با فرایندهای ویژه ای خواهند شد.


یکی از فرایندهای رایج در ارتباط با فلزات تجمع یافته در ریشه ها، فرایند سوزاندن کنترل شده است که در نهایت منجر به تولید خاکستر با محتوای زیاد فلزات می شود. روشهای معمول دفن در زمین نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.


میتوان چوب حاصل از درختانی که تری کلرو اتیلن را به خود جذب نموده و دارای متابولیت های تری کلرو اتیلن هستند برای خمیر کاغذ مورد استفاده قرار داد.


روش های دیگری که برای تیمار بافت های گیاهی مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از:


الف) خشک کردن توسط نور خورشید و یا هوای داغ


ب) فشردهسازی


ج) فروشویی


  مزایا و محدودیتهای گیاه پالایی مزایای روش گیاه پالایی عبارتند از:


الف) هزینه های این روش نسبت به سایر هزینه های معمول کمتر است


ب) درختان مورد استفاده در این روشی قابل رصد هستند ( امکان بازیافت فلزات و استفاده مجدد از آن ) این فرایند بعنوان معدن کاری گیاهی معروف است .


د) به دلیل به کارگیری ارگانیسمها و گیاهان طبیعی، این روش برای محیط زیست


کمترین ضرر را در بر دارد.


ه) منطقه آلوده به آلاینده ها توسط گیاه پوشش داده شده و مانع جابجایی خاک آلوده توسط باد و باران میگردد


و) کاشت، داشت و برداشت گیاهان فرایندی اشتغالزامی باشد و میزان تولید مواد زاید نیز کم است، زیرا در روش های دیگر مانند شستشوی خاک ، مقدار زیادی مایعات حاوی فلزات سنگین بویژه منیزیم، آهن و آلومینیوم تولید می شود.


محدودیتهای روش گیاه پالایی عبارتند از:


الف) این روش به آلاینده های سطحی و یا عمقی که ریشه گیاه امکان نفوذ دارد محدود است.


ب) رشد آهسته گیاه و تودههای زیستی یک محدودیت در راه استفاده از این فناوری است.


ج) با استفاده از این فناوری، امکان حذف کامل آلاینده و جلوگیری از فروشویی آنها به آب های زیرزمینی مقدور نیست.


د) بقای گیاهان تحت تأثیر سمیت و آلودگی زمینهای آلوده و شرایط عمومی خاک مانند PH است.


ه) امکان تجمع زیستی آلاینده و راه یابی آن به زنجیره غذایی انسان از سطح اولیه آن (گیاه) تا سطوح بالایی (راه یابی به بدن سایر جانداران) و در نهایت نفوذ به بدن انسان و سایر موجودات وجود دارد.


و) پس از انجام عملیات، میزانی از زیست توده (گیاهی) با آلودگی به آلاینده حاصل می شود.


  مکانیسم های بیش انباشتی :


مکانیسم های موثر در جذب زیاد گیاهان عبارتند از:


 الف) افزایش جذب فلزات به داخلی ریشه همراه با سرعت زیاد انتقال از ریشه به بخش هوایی


ب) ترشح پروتون ها، اسیدهای الی و کیلاتورها توسط ریشه که قادر به انحلال فلزند


ج) اختصاصی ریشه به مناطق غنی از فلز و جستجوی فلز  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما