جزئیات مقالات      مقالات » سیستم های گیاه پالایی

سیستم های گیاه پالایی


سیستم های گیاه پالایی :


زمین های مرطوب ساخت یافته :


این ها زمینهای پوشیده از آب هستند که ارتفاع آب روی آنها کمتر از ۰/۹ متر است .


 امکان رشد گیاهان خودرو را فراهم می نمایند. این گیاهان، سطحی را بوجود می آورند که لایه های میکروبی می توانند به آنها بچسبند.


این سطح به فیلتر شدن و جذب مواد موجود در پساب نیز کمک نموده، اکسیژن آب را افزایش داده و رشد جلبک ها را درون با با جلوگیری از نفوذ نور خورشید به درون آن کنترل می نماید.


با توجه به اینکه رشد گیاهان درون آب عامل مهمی در حذف مواد آلاینده آن ( به ویژه مواد مغذی)، به شمار میرود، لکن این تنها یکی از مکانیسم های فعالی است که در یک زمین مرطوب ساخت یافته، مواد آلاینده را از آب حذف می نماید.


مکانیسم حذف لاینده ها، به گروه های فیزیکی، شیمیایی و زیستی تقسیم می شود و در آب، گل ولای و خاک میر پوشش گیاهی انجام می پذیرد. نظر باینکه بیشتر فعل و انفعالات زیستی در نزدیکی و با در محل سطوحی که باکتری ها به آن چسبیده اند صورت می گیرد، لذا حضور پوشش گیاهی و گل ولای بسیار مهم است.


سیستم های زمین مرطوب به گونه ای طراحی می شوند که حداکثر گل ولای از طریق رشد گیاهی و تجزیه مواد آلی به دست آید.این سیستمها شامل بسترهای مرطوب پوشیده از گیاهانی است که به واسطه فرایندهای گیاه پالایی در تصفیه پساب ها نقش دارند.


توانایی این سیستم ها در بهبود کیفیت زیستی اب انقدر مناسب است که در مواردی که بار عملیاتی کم باشد، به جای تصفیه مرحله دوم می توان از این سیستم ها بهره جست.


 


سیستم های تصفیه توسط گیاهان آبزی شناور :


سیستم های تصفیه آبی شامل یک یا چند حوضچه کم عمق است که در آن یک یا چند


گونه از گیاهان آوندی آبزی مانند هیاسینت آبی یا داکوید رشد داده می شوند.


عمقکمتر و وجود مایکروفیت های آبی به جای جلبک، تفاوت عمده بین سیستم های تصفیه آبی و حوضچه های تثبیت است.


وجود گیاهان از نقطه نظر عملیاتی اهمیت زیادی دارد، زیرا پساب خروجی از سیستمهای تصفیه آبی کیفیت بهتری نسبت به پساب خروجی از حوضچه های تثبیت در زمان اقامت های یکسان دارد.


در سیستمهای آبی، پساب توسط متابولیسم میکروبی و تهنشینی فیزیکی تصفیه می شود و مانند فیلترهای چکنده معمولی، گیاهان آبزی خود نقشی کمی در تصفیه پساب دارند.


نقش گیاهان در این سیستمها فراهم آوردن شرایط مناسب برای بالا بردن ظرفیت تصفیه پساب و یا مطمئن ترنمودن محیط سیستم برای تصفیهٔ پساب است.


  انواع سیستمهای تصفیه گیاهی :


سیستم های تصفیه توسط گیاهان آبزی شناور که برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند، از گیاهان هیاسینت آبی و داکوید بهره می برند.


سیستمهای هیاسینتی :


این سیستم ها غالبا" از نوع سیستم های تصفیه توسط گیاهان آبزی می باشند. تقسیم بندی سیستم های هیاسینتی براساسی میزان اکسیژن محلول و روش هوادهی حوضچه عبارتست از:


الف) هوازی غیر هوادهی شونده،


ب) هوازی هوادهی شونده


ج) بیهوازی اختیاری.


  الف) یک سیستم هیاسینتی هوازی فاقد سیستم هوادهی براساس شدت بار مواد آلی ، می تواند تصفیه مرحله دوم و یا حذف مواد مغذی (نیتروژن) را به انجام برساند.


این نوع سیستم رایج ترین نوع سیستم های هیاسینتی مورد استفاده را تشکیل می دهد. مزایای این نوع سیستم در عملکرد مناسب آن همراه با عدم تجمع حشرات و ایجاد بو به میزان اندک است.


ب) برای مناطقی که وجود حشرات و بوهای از اردهنده قابل تحمل نیست، یک سیستم هیاسینتی مجهز به سیستم هوادهی مورد نیاز می باشد.


مزایای این سیستمها عبارتست از استفاده از شدت بار مواد الی بیشتر و نیاز به زمین کمتر برای احداث واحد.


ج) سیستم های هیاسینتی بی هوازی اختیاری میتوانند تحت شدت بارهای زیاد مواد آلی نیز فعالیت نمایند.


ایجاد بو و تجمع حشرات به میزان زیاد از معایب اصلی این نوع سیستم ها است. به همین دلیل از این نوع سیستمهای هیاسینتی کمتر استفاده میشود.


  سیستم های داکویدی :


داکوید و پنی ورت به منظور بهبود کیفیت پساب خروجی از لاگون های اختیاری یا حوضچه های تثبیت اختیاری با کاهش مقادیر جلبکهای موجود در آنها مورد استفاده قرار می گیرند.


برای این سیستم ها، طراحی لاگون های معمولی را میتوان دنبال نمود. البته در این مورد به کنترل اثرات باد نیاز خواهد بود. بدون این کنترل ، داکوید به یک سمت حوضچه رانده شده و قسمت وسیعی از سطح حوضچه، خالی مانده و اهداف استفاده از پوشش داکویدی برآورده نمی شود.


تجمع گیاهان در حال تجزیه می تواند سبب ایجاد بوهای آزاردهنده شود. می توان از بافل های شناور برای ایجاد سلول های کوچکتر جهت به حداقل رساندن میزان سطح تماس در معرض باد استفاده نمود.


  محدودیت های آب هوایی سیستم های هیاسینتی :


سیستمهای هیاسینتی که برای تصفیه پساب مورد استفاده قرار می گیرند، در نواحی آب وهوای گرمتر مورد استفاده قرار می گیرند.


دمای بهینه برای رشد هیاسینت آبی، ۲۱ تا ۳۰ درجه سانتیگراد است. دمای هوای ۳- درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ساعت برگهای گیاه را از بین برده وچنانچه گیاه به مدت ۸ ؛ ساعت در معرض دمای ۵- درجه سانتیگراد قرار گیرد به کلی از بین خواهد رفت.


در صورت نیاز به استفاده از سیستم هیاسینتی در شرایط آب وهوایی سرد، لازم است تا سیستم در یک گلخانه جای گیرد تا دمای محیط آن در محدوده بهینه برای رشد هیاسینت حفظ شود.


داکوید در مقایسه با هیاسینت آبی نسبت به سرما مقاومتر بوده و میتواند در آب وهوای سردتر و با دماهایی تا ۷ درجه سانتیگراد رشد نماید.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما