جزئیات مقالات      مقالات » نقش سرد کردن و انجماد بر افت وزن تبخیری گوشت

نقش سرد کردن و انجماد بر افت وزن تبخیری گوشت


نقش سرد کردن و انجماد بر افت وزن تبخیری گوشت  :


 از لحظه ای که حیوان ذبح میشود، گوشت تولیدی شروع به کاهش وزن می کند.


در شرایط تجاری، تخمین زده شده که گوشت گوساله و گوسفند از ۵/۵ تا ۷ درصد وزن خود را به دلیل تبخیر در فاصله ذبح تا خرده فروشی از دست میدهد.


تبخیر بیش از حد طی سرد کردن اولیه و انبارداری محصول سرد شده، سطح غیر جذاب تیره بر روی گوشت ایجاد می کند.


این بخش باید طی تیمار گوشت جدا شود یا گوشت به درجه پایین تری منتقل شده و با قیمت پایین تری فروخته شود.


انجماد، کاهش وزن را متوقف نمی کند. پس از این که گوشت منجمد شد، تصعید از سطح رخ داده و اگر میزان آن بیش از حد باشد، سطح گوشت خشک و اسفنجی


شده و پدیده سوختگی در اثر انجماد را به وجود می آورد . 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما