جزئیات مقالات      مقالات » تاثر PH بر رشد میکروبی

تاثر PH بر رشد میکروبی


تاثر PH  بر رشد میکروبی :


فاکتور مهم دیگری که بر سرعت رشد میکروبی تاثیر دارد، pH است. Ph نیز همانند دما محدوده ای معین دارد که در کمتر یا بیشتر از ان امکان رشد وجود ندارد.

در محدوده مناسب رشد، pH بهینه ای وجود دارد که سرعت رشد در آن حداکثر است و این نقطه میان حداقل و حداکثر محدوده رشد می باشد. 

برای بیشتر میکروارگانیسم ها در محدوده pH ۹- ۴ ، امکان رشد فراهم است و pH بهینه برای بیشتر آنها ۷/۵- ۹/۵ می باشد. 

اثر pH بر فعالیتهای میکروبی ، به علت تاثیر روی آنزیمهای آنهاست.

 

اثر pH بر فعالیت انواع میکروارگانیسمها عبارتست از: 

الف) pH بهینه بیشتر قارچها نزدیک به خنثی است 

ب) pH بهینه بیشتر جلبکهای سبز- آبی، بیش از ۷ است

ج) pH بهینه بیشتر پروتوزوئرها بین ۸-۵ می باشد.


 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما