جزئیات مقالات      مقالات » بیهوشی و خونگیری دام و طیور

بیهوشی و خونگیری دام و طیور


بیهوشی و خونگیری دام و طیور : معمولاً دام توسط جریان برق، تفنگ هوا یا گاز دی اکسیدکربن جهت ذبح بیهوش می شود.


گوسفند، گاو و خوک به روش الکتریکی یا با استفاده از گاز دی اکسیدکربن بیهوش می گردند. استفاده از تفنگ هوا برای بیهوشی گوسفند موجب خروج خون از پوشش اپی تلیال امعاء و احشاء آن خواهد شد در صورتی که استفاده از دو روش دیگر تغییری در آن ایجاد نخواهد کرد.


استفاده از شوک الکتریکی باید به شدت کنترل شده باشد، در غیر این صورت دام یا کاملاً بی هوش نشده و یا دچار تشنج میگردد.


محل قرار گرفتن الکترود هم عامل مهمی است زیرا جریان برق باید از مغز عبور کند .


پس از به کار بردن جریان الکتریکی سه مرحله مشاهده خواهد شد؛ ابتدا انقباض شدیدی در همه عضلات ارادی دام روی داده و دام بر زمین خواهد افتاد.


در این حالت تنفسی نیز متوقف می گردد. پس از ۱۰ ثانیه عضلات سست شده و حیوان دراز خواهد کشید و بالاخره پس از ۴۵ تا ۶۰ ثانیه به راه افتاده و تنفسی دوباره شروع میشود.


جریان مورد استفاده معمولاً ۹۰-۷۰ ولت و ۰/۳ آمپر به مدت ۲ تا ۱۰ ثانیه است.


بیهوشی توسط دی اکسید کربن روش مؤثرتری نسبت به شوک الکتریکی است. غلظت گاز مورد استفاده بین ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده و در صورتی که در همین حد استفاده گردد، عضلات دام سست شده و pH نهایی عضله کمی کاهش خواهد یافت.


یکی از اشکالاتاستفاده از محفظه دی اکسیدکربن، تفاوت حساسیت دام ها نسبت به گاز است و بدیهی است که کنترل فردی هر دام امکان پذیر نخواهد بود.


برای ذبح گاو و گوسفند شاهرگ اصلی آنها قطع می شود. در صورت نفوذ بیش از حد چاقو، خون در زیر استخوان کتف جمع شده و موجب آلودگی گوشت می گردد.


همچنین برای جلوگیری از ورود میکروارگانیسم ها، برش باید تا حد ممکن کوچک باشد.


خروج کامل خون برای نیل به کیفیت مطلوب خوراکی و انبارداری مناسب گوشت به شدت مورد نیاز است زیرا حضور خون در گوشت علاوه بر این که سبب ظاهر نامطلوب آن خواهد شد، محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم خواهد ساخت.


استفاده از شوک الکتریکی در خونگیری مؤثرتر از تفنگ هوا است اما نسبت به استفاده از دی اکسیدکربن کارایی کمتری دارد.


پس از خونگیری تنها ۵۰ درصد خون، خارج شده و عضلات بر اساس طبیعتشان مقدار کمتر یا بیشتری خون را در خود حفظ خواهند نمود.


پدیدهای که در هنگام استفاده از شوک الکتریکی برای بیهوشی دام دیده میشود «ترشح خون» است که به صورت نواحی قرمز تیره در عضلات مشاهده میگردد.


ترشح خون در هنگام استفاده از شوک الکتریکی شایعتر از زمان استفاده از تفنگ هواست. هنگامی که جریان برق برای بیهوشی به کار میرود، فشار خون به شدت افزایش یافته، عضلات منقبض شده و رگهای موئین آنها تقریباً تهی از خون می شوند.


در ادامه، عضله سست شده و اگر فشار خون با قطع رگها کاهش نیابد، خون به شدت به داخل رگهای موئین برگشته و فشار بالای آن بسیاری از رگهای موئین را پاره کرده و خون وارد عضلات میگردد.


بنابراین انجام عملیات خونگیری بلافاصله پس از بیهوشی دام ضروری است.


در سالهای اخیر آماده سازی لاشه دام در زمان آویزان بودن لاشه انجام می گیرد. در این حالت حتی اگر ضربان قلب متوقف شده و در خروج خون نقشی نداشتهباشد، خون به طور مؤثری از لاشه خارج خواهد شد.


در واقع، بیهوشی سبب انقباض عروق شده و عمده خون موجود در رگهای خونی با آویزان کردن دام خارج می گردد.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما