جزئیات مقالات      مقالات » سیستم تصفیه آب تقطیری ساده

سیستم تصفیه آب تقطیری ساده


سیستم تصفیه آب تقطیری ساده :


این سیستم از دو محفظه تشکیل می شود. که هر کدام در درون یک پوسته قرار دارد. محفظه اول تبخیر کننده نامیده می شود.


در این محفظه به دلیل ورود بخار به درون لوله های محفظه، مقداری از آب ورودی (آب با املاح بالا) تبخیر می گردد.


بخار تولید شده از محفظه اول وارد لوله های محفظه دوم یا چگالنده می شود و مایع می گردد.


میعان در اثر انتقال حرارت از بخار به آب موجود در پوسته انجام می شود و در نتیجه آب خام گرم می گردد.


مجموعه محفظه های اول و دوم، یک مرحله تقطیری نامیده می شود. در واقع هر یک از این محفظه ها یک مبدل حرارتی است.


آب با املاح بالا که در چگالنده گرم شده است برای عمل تبخیر وارد دستگاه تبخیر کننده می گردد و مازاد آن که از لحاظ املاح موجود چند برابر غلیظ شده است از سیستم تخلیه می شود.


بدیهی است برای اینکه در تبخیرکننده عمل انتقال حرارت بین بخار درون لوله و آب درون پوسته انجام پذیرد، باید دمای بخار بیش از دمای آب درون پوسته باشد.   
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما