جزئیات مقالات      مقالات » سیستم تصفیه آب تقطیر چند مرحله ای

سیستم تصفیه آب تقطیر چند مرحله ای


سیستم تصفیه آب تقطیر چند مرحله ای :


افزایش راندمان سیستم تقطیر با به کار گیری مجموعه ای از سیستمهای تقطیر ساده به طور متوالی امکان پذیر است.


در چنین سیستمی یکی از تغذیه کننده ها بوسیله بخار خارجی تغذیه می شود. دمای بخار در این تبخیر کننده بیش از دمای جوش آب داخل پوسته است.


بخار ایجاد شده در محفظه اول داخلی لوله های سیستم دوم شده و در نتیجه مقداری از آب درون پوسته این سیستم تبخیر می شود.


برای تبخیر در این مرحله باید دمای بخار ورودی به لوله ها از دمای آب موجود در پوسته بیشتر باشد.


به همین ترتیب بخار خارج شده از مرحله دوم وارد لوله های مرحله سوم می شود و در اثر میعان، مقداری از آب درون پوسته مرحله سوم تبخیر می گردد.


به طور کلی در اینگونه سیستمها طراحی به گونه ای انجام می شود که به ازای هر کیلوگرم بخار داده شده به سیستم در حدود سه کیلوگرم آب مقطر تولید گردد.


سیستمهای تقطیری چند مرحله ای دارای انواع گوناگونی بقرار زیر می باشند:


الف) تبخیر کننده با لوله های درون آب


ب) تبخیرکننده با لوله های بلند عمودی


ج) تبخیرکننده های عمودی با لایه پایین رونده


د) تبخیر کننده های عمودی با لایه بالارونده


ه) تبخیر کننده های افقی  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما